Tillykke Dr. Maria

Tillykke til Maria, der den 10. september 2018 forsvarede sin ph.-d.-afhandling. Det gik selvfølgelig rigtig godt.

​Maria fortsætter hos Centrum Pæle og cp test og skal nu arbejde videre med energipæle, herunder EUDP-projektet i Vejle, beregningsmodeller for feasibility-analyse samt mere traditionelt geoteknisk analysearbejde i cp test regi.

Vi glæder os meget til at fortsætte det udviklende samarbejde og gode kollegiale samvær.

OM EUDP

Indtil udgangen af 2019 arbejder Centrum Pæle A/S sammen med VIA University College, Vølund Varmeteknik, Vejle Fjernvame og Vejle Kommune i et EUDP-projekt (energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram). Her arbejder akademiske og industrielle partnere sammen for at gennemføre den viden, der er erhvervet under vores ph.d.-projekt, der omhandlede energipælefundamenter (2015-2018).

EUDP-projektet kigger på energipæles kølepotentiale for enkelte bygninger og områder. På den måde bliver denne teknologi mere konkurrencedygtig. Studieområdet svarer til Ny Rosborg-området i Vejle, og opgaverne er opdelt i 4 arbejdsgrupper:

  1. Kortlægning af det termiske potentiale: jordprøver fra flere boringer i hele området er målt i laboratoriet, der har til formål at udvikle en 3 D geologisk model.
  2. Test af energipæle: tre energipæle er rammet (+) og testet for geotermisk potentiale.
  3. Analyser af energipæleinstallationer: Energipæles kapacitet til at levere køling og opvarmning/afkøling af et område undersøges med eksperimentelle og operationelle data.
  4. Udvikling af en forretningsmodel.