Produktion

Beton

Følgende materialer anvendes til betonproduktion

Iht. DS/EN 1992-1-1 DK NA:2021 er funderingspæle normalt udsat for eksponeringsklasserne XC2 og XA1. Centrum Pæles Standardpæle bliver deklareret efter eksponeringsklasserne: XC4,XS1, XD1 og XA2* og kan således anvendes under normale omstændigheder.

Er der behov for pæle, der skal opfylde andre eksponeringsklasser, tilbyder vi disse som specialpæle. *Dog ikke for sulfatindhold SO4-2 større end 600 mg/l grundvand eller 3000 mg/kg jord.

Tilslag

Stenene, der anvendes som tilslag i standardproduktionen, er sømaterialer, som graves op i Nordsøen, hvorefter de bliver vasket og fraktioneret. Stenene leveres som certificerede materialer i den danske miljøklasse A​.

Sand

Sandet, der graves op i en lokal grusgrav, leveres efter vask og fraktionering som et certificeret materiale i den danske miljøklasse E.​

Cement

Den anvendte cement er deklareret og certificeret i henhold til DS EN 197-1 og DS INF 135:2005. Cementen er med moderat alkaliindhold, hvilket betyder, at den er med til at sikre mod alkalikiselreaktioner.

Tilsætningsstoffer

Plastificeringsmidlet er i samarbejde med leverandøren optimeret specielt til produktion af Centrum pæle. Både plastificeringsmidlet og luftindblandingsmidlet er certificeret i henhold til EN 934-2.

Vand

Den største del af vandet er almindeligt drikkevand leveret fra det lokale vandværk. Vaskevandet fra rengøringen af produktionsudstyret anvendes i betonproduktionen for at minimere miljøbelastningen. Vaskevandet er under løbende kontrol.

Notat om valg af betontype for pæle i kystnære områder

Notatet skal anses som en hjælp til at vælge den korrekte betonrecept for pæle i relation til pælenes placering og miljøpåvirkning i kystnære områder, havneområder og havmiljø.

Vil du vide mere omkring vores betonproduktion?

Udfyld vores kontaktformular nedenfor, eller ring på +45 75 83 01 11

Du kan også gå til vores kontaktside for at finde en specifik medarbejder.