Adfærdsændringer kan rykke ved CO2-udledningen fra pælefundamenter og beton generelt

Bæredygtig Beton har i marts 2023 udgivet et Dialoggrundlag for designoptimering af betonkonstruktioner.

Hos Centrum Pæle er vi utroligt begejstret for initiativet og arbejder ihærdigt på at vores pæle kan være med til at understøtte initiativet, samt skubbe grænsen yderligere.

Vi har taget en snak med Jonas Henriksen, Bæredygtighedsleder hos Centrum Pæle, omkring hvad initiativet indeholder og hvordan vi hos Centrum Pæle kan være med til at fremme disse initiativer.

Bæredygtig Beton Initiativet – hvad går det ud på?

Dialoggrundlaget er en guide som Dansk Beton har udarbejdet med det formål, at pege på de mest oplagte tekniske muligheder der kan bidrage til at nedbringe materialeforbruget i betonkonstruktioner og få bragt nye CO2-reducerede betontyper ind i byggeriet.

Der er tale om et, i min optik, godt og konstruktivt skriv, som udfordrer vores måde at tænke betonkonstruktioner på i Danmark, når vi skal bygge nyt. Dette fordi Dialoggrundlaget peger på ting som vi i princippet kan gøre i morgen og som i langt de fleste tilfælde ikke medfører nogen udfordringer ifm. normgrundlag, jura osv. Der er altså tale om adfærdsændring mere end noget andet for os som arbejder med betonkonstruktioner i Danmark – og det kan vi netop gøre noget ved, ved en fælles adfærdsændring omkring hvordan vi samarbejder og planlægger vores byggerier.  

Hvordan kan Centrum Pæle bidrage til disse initiativer?

Derfor kan og vil vi bidrage til initiativet ved at være fleksible medspillere i planlægningen af byggeprojekterne. Vi vil opfordre til, at man benytter sig af de muligheder vi som leverandører har for at justere på mængden af cement i pælene.

Vi ønsker brændende at reducere mængden af cement i vores pæle så meget som muligt, da netop cement er en kæmpe synder målt på CO2.

Hvad kan Centrum Pæle gøre for at reducere mængden af cement i pælene?

Det kan vi bl.a. gennem CEMII cement. Betonrecepten S2 til pæle, som vi allerede leverer i dag, indeholder CEMII cement som samlet set udleder 8% mindre CO2 på den færdige pæl, sammenlignet med S3 betonrecepten og med CEMI-cement. Yderligere bruges der 20 kg mindre cement i S2, sammenlignet med en S3 pæl.

S3 pælen har indtil nu været vores ”standardpæl”, som også er den der udgør størstedelen af vores samlede produktion.

Vi vil gøre vores for, at vores kunder i fremtiden vil overveje en S2 pæl som den nye standard i byggerier.

Grunden til at vi taler om S2 og S3 pæle i forhold til Dialoggrundlaget er, at S2 pæle har den ene ulempe, at den ikke lever op til eksponeringsklasse XS2 (som S3 pælen gør) – og det er heri adfærdsændringen og den ekstra planlægning ligger.

Hvad kan Centrum Pæle gøre, for at kunderne fremover vil overveje en S2 pæl?

I Danmark er det i langt fra alle tilfælde nødvendigt at pælene lever op til XS2 eksponeringsklassen – men det har hidtil blot været holdningen i branchen at det skal de per definition.  Netop XS2 deklarationen er kun nødvendig når pælen står i et miljø der har så tilpas højt et niveau af havvandssalte, at det tilsvarer at den står i havvand. Set på antallet af byggerier i Danmark, er der rundt regnet ikke ret mange der står i havvand. Derfor er S3 beton en overdimensionering i forhold til størstedelen af de danske byggerier.

En simpel adfærdsændring, som har stor betydning for den samlede CO2 udledning er at foretage en måling af saltniveauet i jorden under hvert nyt byggeri i Danmark og derefter vurdere hvorvidt en S3 pæl er nødvendig. Ved denne adfærdsændring vil nye byggerier kunne spare 8% på CO2 udledningen på pælen alene, hvis vi kan bruge S2 pæle i stedet for S3.

Er der andre områder hvor Centrum Pæle vil kunne reducere mængden af cement?

Et andet punkt, hvor vi med bedre planlægning kunne spare yderligere cement, er hvis vi kigger ind i at lagre pælene noget længere, end vi gør i dag. Mængden af cement i pælene er netop afgørende for, hvor hurtigt de hærdner og opnår tilstrækkelig styrke til ramning (installation).

Hvis vi sammen med bygherre, bygherres rådgiver og entreprenørerne kunne arbejde sammen om en bedre planlægning af pæledimensioner, længder og typer og hvis alle parter er enige om at lægge sig fast på disse pæle i god tid, kunne vi reducere mængden af cement ved at lade pælene hærde længere på lager, både hos os men eventuelt også på kundens byggeplads inden ramning. Dette er en ændring vi principielt kunne foretage i morgen, og en hurtig beregning viser, at en fordobling af hærdnetiden potentielt kunne give en yderligere besparelse på 8% af cementen, uden at gå på kompromis med pælens bæreevne og styrke når pælen rammes. Det betyder at pæle der i dag har en deklareret hærdnetid på 10 dage, i stedet får lov at hærdne i 20 dage før den rammes. Her skal man huske, at hver kg. cement udleder 8,6 kg. CO2, så det er ikke små udledninger vi kan spare, hvis vi antager større projekter med mange hundrede eller tusinde pæle.

Findes der alternativer til en standardpæl?

Ja det gør der, og vi syntes at man som udgangspunkt til alle nybyggerier, hvor der skal pælefunderes, som minimum bør overveje energipæle til projektet. Pælene skal rammes i uanset hvad, og her er der mange fordele i at vælge energipæle fremfor standardpæle. Jordlagene hvori energipælene står er ideelle til varme og køling. Det giver rigtig god mening, da bygningen dermed får en enten primær eller komplementær energikilde som er fossilfri, gennem fundamentet. Der vil her også være muligheder for, at den jordenergi man høster fra sit fundament over tid, kan ”tilbagebetale” betonens betragtelige CO2-udledning.

Den største hindring i at vælge energipæle til nybyggeri, som vi ser det, er en adfærdsændring. Her foreslår vi, at man tidligt i projekteringen overvejer energipælene og foretager en beregning på, om det kan svare sig. Det kan vi hjælpe med hos Centrum Pæle og vi foretager gerne et gratis og uforpligtende tilbud. Herefter kan vi også hjælpe med at involvere kyndige samarbejdspartnere, som har erfaring med at planlægge og udføre energipæleprojekter.

Hvad vil Centrum Pæle gøre fremadrettet, for at bidrage til grønnere byggeri?

Vi håber, at initiativet bidrager til langt mere opmærksomhed, omkring relativt simple adfærdsændringer i byggeriet. Det gør, at vi ved fælles hjælp i branchen, kan spare betragtelige mængder af CO2 på betonen, blot ved at give afkald på en smule fleksibilitet, planlægge bedre og afsøge markedet for alternative løsninger.

Vi vil selv hos Centrum Pæle gør en ekstra indsats for at informere om hvordan vi kan tage ansvar og bidrage til denne adfærdsændring. Det vil vi gøre ved bl.a. at afholde en række webinarer, hvori vi informerer både om energipælene, men også om de føromtalte CO2-reduktioner man kan opnå gennem optimerede cementrecepter og længere hærdetider. Hold øje med webinarerne, som inden længe vil dukke op på LinkedIn.

Læs mere om vores produktionsprocesser Produktion – Centrum Pæle (centrumpaele.dk)

Hjem » Blog » Adfærdsændringer kan rykke ved CO2-udledningen fra pælefundamenter og beton generelt