Centrum Pile AB

922 m2 kontorbygning beliggende i Kollanda, Älvängen, Sverige funderet på energipæle.

Centrum Pile i Sverige indledte i 2020 byggeriet af deres nye hovedkvartersbygning, som blev færdiggjort i 2021. Bygningen indeholder almene kontorrum til funktionæransatte samt kantine, udendørs terrasseareal, omklædningsrum og et fitnessrum. Byggeriet befinder sig i forlængelse af Centrum Pile’s pælefabrik, og der er derfor direkte forbindelse til pælefabrikken og dens daglige produktion.

Energipæle som fundament under Centrum Pile HQ

Det var et ønske fra starten af, at Centrum Pile’s nye HQ i Kollanda skulle funderes på Centrum Pile’s egne energipæle for at kunne forsyne bygningen med hele dets varmebehov, samt dets kølebehov. Derfor foretog Centrum Pæle i Danmark – i samspil med energidesignvirksomheden Energy Machines i Sverige – en dimensionering af energipælesystemet. Bygningen er derfor funderet på 48 præfabrikerede betonenergipæle i 15 meters længde, som via indstøbte jordvarmeslanger efter hensigten skal levere min. 29 MWh/år varme og 7 MWh/år køling. Dette svarer til hele bygningens varme- og kølebehov og der er således ikke brug for eksterne energikilder. 

Arbejdsprocessen omkring energipæle til Centrum Pile HQ

Centrum Pæle i Danmark bidrog med dimensionering af energipælesystemet sammen med Energy Machines. Centrum Pile i Sverige overtog kort herefter projekteringen og stod for implementering af løsningen i samspil med varmepumpeleverandøren Energy Machines. Dette var nødvendigt for at sikre, at bygningens varme-/køleløsning blev designet omkring en jordvarmeløsning med tilhørende varmepumpe. Energy Machines stod ligeledes for optegning af hvordan rørføring fra energipæle til manifold skulle forbindes for at opnå hydraulisk balance og mindst muligt varmetab. Man fandt i fællesskab frem til at den bedste løsning var at serieforbinde energipælene af hensyn til at nedbringe pladsbehovet til teknikrummet. Rørene fra energipælene til manifolden blev ført på et sandlag under bygningens bundplade. Samtlige serier blev tryktestet af Ale Rör AB inden der blev støbt bundplade ovenpå, så vand- og lufttæthed blev sikret og eventuelle utætheder kunne udbedres i tide. Ale Rör AB foretog i øvrigt endelig indkøring af samlingsmanifold samt tryktest heraf. Varmepumpe og energicentral blev leveret af Energy Machines i sommeren 2021. Energipælene har siden idriftsættelsen i 2021 leveret energi som planlagt i dimensioneringen af systemet.