Vil i også forsynes med jordvarme og køling gennem jeres fundament?

Overfladenær jordvarme er tilgængeligt stort set alle steder i Danmark. Særligt i de store kystnære byer er der rig mulighed for at benytte jordlagene i 5-18 meters dybde til at hente stabil energi fra jorden, både til opvarmning om vinteren men også til køling om sommeren. Den overfladenære jordvarme er i Danmark stadigvæk en relativt uudnyttet men effektiv ressource til alle slags byggerier. At udnytte den kilde kræver normalvis et stort areal til nedgravning af slanger – men med energipæle kan man få adgang til den gennem selvbygningens fundament.

Energipæle er i alt sin enkelthed præfabrikerede piloteringspæle til fundering af større byggerier – men kan også benyttes til almindelige huse. Til forskel fra den traditionelle piloteringspæl har energipælene indbyggede jordvarmeslanger. Hermed kan man udover at benytte pælene som stabilt fundament også hente varme fra jorden og afgive varme fra bygningen til jorden. Med andre ord kan man med energipælene både opvarme og køle sit hus effektivt gennem brug af jordens energi.


Denne teknologi har siden 1980’erne været benyttet i rigt omfang i bl.a. Østrig og Schweiz, hvor særligt energipælenes evne til at nedkøle bygningen har været efterspurgt. Energipælene kan nemlig køle ”passivt” – hvilket vil sige, at man ganske enkelt og meget omkostningseffektivt sender husets varme retur til energipælene og dermed jorden, og på den måde sænker indetemperaturen med typisk 3-4 grader celcius. Er der derfor 26 grader indenfor på en varm sommerdag kan man altså ”passivt” få en behagelig indetemperatur på 22 grader. Om vinteren vil man så have gavn af, at den varme man har givet jorden kan hentes op igen og bruges til opvarmning. På den måde har man altså skabt et varmebatteri under sin bygning.


I takt med at vi i Danmark i højere grad efterspørger mindre klimabelastende energikilder er energipælene ved at vinde indpas som en god løsning.
Blandt andet valgte Bjarke Ingels Group at benytte energipæle som fundament og jordvarmekilde til deres nye hovedkvarter i Nordhavn. Flere andre bygherrer vil i 2023/2024 følge BIGs eksempel og benytte energipælene.


Så spørgsmålet er, om også du vil forsynes med jordvarme og køling gennem dit fundament? Muligheden er der, og hos Centrum Pæle står vi klar til at hjælpe dig med dimensionering af energipæle til dit næste byggeprojekt.


Læs mere om energipæle her

Hjem » Blog » Vil i også forsynes med jordvarme og køling gennem jeres fundament?