Fra ensidigt gentaget arbejde til automatisering

Vi har haft en snak med Martin Slothuus, Projektleder automatisering, omkring Centrum Pæles fokus på at automatisere.

Netilægningsåg

Ensidigt gentaget arbejde, også kaldet EGA, er arbejdsgange som medarbejderen foretager mange gange i løbet af en dag. Det kan både være fysisk hårdt for medarbejderen og så er det tidskrævende.

Hos Centrum Pæle har vi mange EGA’er i produktionen. Det skyldes bl.a. at det vi laver, er kompliceret og der ikke allerede findes automatiserede metoder som erstatning. Derfor bliver vi ofte nødt til, selv at udvikle automatiseringsudstyret.

Martin Slothuus er projektleder for automatisering hos Centrum Pæle, han står i spidsen for at udvikle og teste automatiseringsprojekter af.

Et af vores mest inflydelsesrige automatiseringudstyr er vores netilægningsåg.

Netilægningsåget er, kort fortalt, et løfteåg med kroge der automatisk kan gribe nettet, alle kroge  sidder på den kran som løfter armeringsnettet ned i støbeformene – forklarer Martin

Førhen da armeringsnettene skulle løftes med kranen fra traileren og over i støbeformene, var det nødvendigt at være 2 til at hjælpes ad. Derudover var det fysisk hårdt for håndledende og ryggen, i og med at de skulle gå og påsætte og aftage krogene og samtidig bukke sig ned mens de stod på støbeformene.

Efter netilægningsågene blev indført er der blevet frigjort arbejdstid, da arbejdet nu kan udføres af en person fremfor 2. Samtidig er kvaliteten højnet og der er færre opgaveskift i løbet af en dag, hvilket har været med til at sænke stressniveauet.

Læs mere om vores produktionsprocesser på vores hjemmeside Produktion – Centrum Pæle (centrumpaele.dk)

Hjem » Blog » Fra ensidigt gentaget arbejde til automatisering