Nassenheide

Fornyelse af tosporet jernbanestrækning imellem Rostock og Berlin

Imellem Nassenheide og Löwenberg var der en strækning på ca. 10 km med hele 4 moseområder med blød undergrund ned i 10 meters dybde.

Området blev rent geoteknisk betegnet som det vanskeligste stykke på hele strækningen og krævede en pælefundering. Til dette leverede Centrum Pæle 75.700 lbm pæle i dimensionerne 25 x 25 og i længderne 4-15 meter.