BIG HQ

4.700 m2 kontorbygning beliggende i Nordhavn, København, funderet på energipæle

Beliggende på havnefronten i det tidligere industriområde Nordhavn ligger Bjarke Ingels Groups fremtidige hovedkvartersbygning.

Energipæle som fundament under BIG HQ

Energi- og Co2 optimering har fra BIG’s side været et gennemgående tema for udviklingen af BIG HQ helt fra begyndelsen og bygningen er således banebrydende på flere områder – herunder et fundament som bidrager med bæredygtig energi fra jorden til varme og køling. Bygningen er funderet på 222 præfabrikerede betonenergipæle á 14 meter, som via indstøbte jordvarmeslanger skal levere ca. 132 MWh/år varme og 60 MWh/år køling til bygningens ca. 4.700 m2 opvarmede areal. Dette svarer 93% af bygningens samlede varmebehov og hele dets kølebehov. Resten af varmen vil komme fra fjernvarme, som vil benyttes når systemet spidsbelastes i de koldeste perioder. Centrum Pæle har dimensioneret og leveret energipælesystemet i samarbejde med energidesignvirksomheden Energy Machines. Rørføring fra energipæl til samlingsmanifold er udført af Tørring VVS. BIG har været både bygherre og rådgiver på projektet og har således fra begyndelsen været dybt involveret i udarbejdelsen af løsningen med at benytte energipæle. LM Byg har været udførende entreprenør.

Man fandt i fællesskab frem til at den bedste løsning var at serieforbinde 8-10 energipæle af hensyn til at nedbringe pladsbehovet til teknikrummet. På den måde nåede man frem til 21 serier. En væsentlig reduktion i forhold til de 452 frem og tilbageløb, man ellers skulle have lavet plads til, hvis de 226 energipæle skulle forbindes til manifolden individuelt. I samspil med BIG, dimensionerede Centrum Pæle, Energy Machines og Tørring VVS en optimal løsning i forhold til at føre slangerne fra energipælene til manifolden. Konklusionen var her at forbinde serierne indeni armeringskurvene til den nederste af de to bundplader for bygningen, hvorefter man støbte bundpladerne ud. Samtlige serier blev tryktestet af Tørring VVS inden der blev støbt ud, så vand- og lufttæthed blev sikret og eventuelle utætheder kunne udbedres i tide. Tørring VVS foretog i øvrigt endelig indkøring af samlingsmanifold samt tryktest heraf, hvorefter manifolden blev tildækket, så det efterfølgende arbejde kunne udføres, uden risiko for at beskadige manifolden. Varmepumpen forbindes efter planen d. 01/12/2022, hvorefter systemet skal levere varme og køling til byggeriet.